Dokumentation

Senaste nytt:

NYTT 2024-04-24
Nya texter och bilder finns nu på
FALSKA STÄMPLAR
__________________________
NYTT 2024-04-07
Nytt dokument har lagts upp under.
OM STÄMPELDATABASEN SDB
Läs gärna igenom detta.
__________________________
NYTT 2024-01-10
Se på FALSKA STÄMPLAR
(Sista bilden är nytt.)
__________________________
NYTT 2023-11-15
Nu är MSK-Maskinstämplarna upp-
daterade med mycket nytt.
Tack vara övertagandet av Leif Bergmans stora samlingar.
__________________________
NYTT 2023-08-30
Nu har vi även lagt upp så man framöver kan se FRANKO stämplar i
SDB
__________________________
NYTT 2023-08-30
LOKALPOST
Se under Lokalpost loggan på
Dokumentsidan lite info.
__________________________
2023-06-15
SDB har fått klart med tillstånd att lägga upp bilder på stämplar som kommer från auktionerna på .
STAR AND STAMP STORE
Halmstad
Stort tack för detta
________________________
2023-01-02
SDB har fått klart med tillstånd att lägga upp bilder på stämplar som kommer från auktionerna på .
AROS FRIMÄRKSAUKTIONER
VÄSTERÅS
Stort tack för detta
________________________
2023-01-02
SDB har fått klart med tillstånd att lägga upp bilder på stämplar som kommer från auktionerna på .
AB Philea / Myntkompaniet
STOCKHOLM
Stort tack för detta
________________________
2022-12-31
SDB har fått klart med tillstånd att lägga upp bilder på stämplar som kommer från auktionerna på .
Christer Karlsson
TRE KRONOR
info@trekronor.one
www.trekronor.one
Stort tack för detta
------------------------------------------
2022-11-21
SDB har fått klart med tillstånd att lägga upp bilder på stämplar som kommer från auktionerna på.
GÖTA FRIMÄRKEN AB Partille
Stort tack för detta
-----------------------------------------
2022-11-21
SDB har fått klart med tillstånd att lägga upp bilder på stämplar som kommer från auktioner.
FRIMÄRKSHUSET
SKANDINAVISK FILATELI AB
Stort tack för detta
________________________
2022-07-05
SDB har nu börjat att lägga upp
Minnespoststämplar som fått Nst.91
Även FDC - (Förstadagen stämplar)
har tilldelats Nst.92
Bildstämplarna har tilldelats Nst.93
Se mer om detta på:
Ortstämpeltypernas utseende och nr ur Facit Postal IX
_________________________
ÅNGBÅTSPOST.
Det har tillkommit en ny sökfunktion som gör att man nu kan få upp Ångbåtarnas nummer i rätt nummer följd 1-18
__________________________