Hjälptext – Stämpeldatabasen

Registret innehåller samtliga svenska postorter som har haft egen poststämpel.
Alla stämpeltyper inom resp. ort finns med fram till omkring år 2005.
En uppdatering pågår för att få en bra struktur på registret.
Vi kommer att dela upp vissa fält som innehåller olika information i flera olika fält.
Senare kommer en kort beskrivning av de olika fälten innehåller.

Hur söker man i databasen?
På startsidan kan du ange 6 olika sökfält med fritextsökning. Med fritextsökning menas att man kan ange del av ett ord och anger en * före och/eller ordet. I dessa fall visas orter upp med del av den text som man har angivet. De fält man ska kunna söka på är själva orten med dagens stavning om orten består av ett ord. Vidare ska man kunna söka på vad som står i stämpelns övre och undre del. Normalstämpeltypen är också sökbar med flera fält.

När man har fått upp alla stämpelposter på bildskärmen ska man kunna klicka på en post och då får man upp mer information om just denna stämpel, sen kan man bläddra igenom stämplarna i denna vy.